Ще се радваме да се срещнем лично или чрез мрежата!

KCX CONSULTANCY IT SERVICES LTD
гр. София 1421, област София (столица);

Община Столична, район Лозенец, ж.к. Южен парк, бл. ул. Димитър Хаджикоцев 1, № 114, маг. 24

[email protected]
www.kcxservices.com
+359 87 784 2866